Důležité oznámení

3. září 2018 začínáme s rekonstrukcí ordinace ve Valdicích. Po dobu trvání rekonstrukce vám budeme k dispozici jen v Železnici (i v době, kdy jsme normálně ve Valdicích) a ve středu dopoledne v Libuni. Ordinační hodiny zůstávají nezměněné. Předpokládaný termín dokončení je konec září.
Děkujeme za pochopení.
V pátek 14. 9. 2018 se účastníme 13. kongresu českých pediatrů, proto neordinujeme. Zastupuje nás MUDr. Irena Hošková ve své ordinaci v Sobotce – Jičínská 300. Telefon 493 571 735, ordinační hodiny – 7:30 – 12 hodin. Od 16 hodin akutní případy ošetří Lékařská pohotovostní služba v Jičíně. Děkujeme za pochopení.
 
Středa 12. 9. MUDr. Jitka Hrdinová
Čtvrtek 13. 9. MUDr. Ivana Jeřábková,od 13:30 MUDr. Jitka Hrdinová

Spalničky

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR (zvýšený výskyt onemocnění spalničkami, hrozící epidemie) se množí dotazy týkající se průběhu nemoci a očkování. V naší republice se začalo očkovat v roce 1969. Tzn., že lidé narození v roce 1968 a mladší byli v minulosti očkováni alespoň jednou dávkou očkovací látky proti spalničkám. Očkovací látka se postupně nazývala Movivac (jen spalničky), Mopavac (spalničky a příušnice), Trivivac (spalničky, příušnice a zarděnky). Rodiče si tedy mohou zkontrolovat ve svém očkovacím průkazu, zda jsou sami očkováni a tím pádem případně neohrožují své děti, které ještě nemohly být vzhledem k věku proti spalničkám očkovány.
V současné době se děti očkují první dávkou očkovací látky Priorix (spalničky, zarděnky, příušnice) mezi 13. a 18. měsícem věku.

Průběh nemoci popisujeme v kapitole „Očkování“ na těchto stránkách.

Opatření při kontaktu se spalničkami

Osoby, které onemocnění neprodělaly a nebyly očkovány, mají možnost tzv. postexpoziční vakcinace – tzn. nechat se naočkovat po kontaktu se spalničkami – a to do 72 hod. Pravděpodobnost, že spalničkami onemocní, se tím podstatně sníží (případný průběh onemocnění to nezhorší).
Ti, kteří se nebudou chtít očkování podrobit, musí být 21 dní v karanténě. Tzn., že budou muset být doma mimo kolektiv. Děti nemohou do školy ani do mateřské školy, dospělí do zaměstnání.

Při onemocnění spalničkami je t.č. dle příl. č. 2 vyhl. 306/2012 Sb. povinná hospitalizace na infekčním oddělení (v našem regionu je infekční oddělení jen ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Upozorňujeme, že je tam jen omezený počet lůžek pro hospitalizaci doprovodu dítěte).

Více informací o spalničkách (inkubační doba, průběh, komplikace…) najdete v sekci OČKOVÁNÍ

 


Informace k zavedení elektronické preskripce léků – eRecept

Od 1. 1. 2018 vstoupilo v platnost povinné elektronické předepisování léků (eRecept). Ve sdělovacích prostředcích jsou občas šířeny poplašné zprávy, že pacienti, kteří nemají počítač nebo chytrý mobil, budou mít ztížený přístup k lékům. Obavy jsou zbytečné. Všichni pacienti, kteří preferují klasickou podobu předpisu léků, budou i nadále dostávat recept „na papíře“. V naší ordinaci elektronické recepty vystavujeme již od začátku prosince, zatím bez komplikací. Papírová forma eReceptu se od klasického liší pouze tím, že součástí receptu je čárový kód. Jinak obsahuje recept veškeré informace, které obsahoval dosud. Rozdíl pro pacienta je jen v tom, že bude možné poslat kód předepisovaného léku na mobil nebo e-mailem a v lékárně pak podle tohoto kódu bude lék vydán. Samozřejmě poslání eReceptu touto formou nenahrazuje vyšetření pacienta v ordinaci. Jedná se jen o ty případy, kdy pacient užívá léky dlouhodobě, chodí na pravidelné kontroly a v období mezi kontrolami potřebuje pouze předepsat léky.

Podrobnější informace o eReceptu je možné najít na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) www.sukl.cz

Např.
https://www.epreskripce.cz/aktuality/tiskova-zprava-sukl-pro-pacienty-se-od-1-ledna-2018-nic-nemeni
https://www.epreskripce.cz/aktuality/sukl-informuje-o-zpristupneni-betaverzi-aplikaci-ereceptu-k-testovani

Při této příležitosti bychom od vás rády získaly kontaktní údaje pro eventuální elektronickou komunikaci (nejen v souvislosti s eReceptem, ale například i pozvánky na preventivní prohlídky, očkování…). Prosíme ty z vás, kteří mají o elektronickou komunikaci zájem, aby nám poslali na náš e-mail: ordinace@detlek.cz aktuální číslo mobilního telefonu a platnou e-mailovou adresu spolu s Vaším jménem a příjmením a jménem, příjmením a rodným číslem vašeho dítěte, které je u nás registrováno (resp. všech vašich dětí, které jsou u nás registrovány).

Děkujeme za spolupráci
MUDr. Ivana Jeřábková MUDr. Jitka Hrdinová


Registrujeme nové pacienty

Poskytujeme léčebnou a preventivní péči dětem od narození do 19 let.

V případě zájmu o registraci nás kontaktujte osobně, na telefonním čísle 733 431 263 nebo na emailové adrese ordinace@detlek.cz