Co je horečka

Za horečku považujeme tělesnou teplotu vyšší než 38°C naměřenou v podpaží nebo vyšší než 38,5°C naměřenou v konečníku. Jedná se o fyziologickou obrannou reakci organismu, která je potřebná ke zvládnutí infekčního onemocnění. Horečku snižujeme pouze v případě, pokud naměřená hodnota přesahuje 38 – 38,5°C.
Teplota měřená teploměrem čelním, ušním nebo bezkontaktním je pouze orientační, nemusí odpovídat skutečné teplotě. Nejpřesnější je teplota měřená v konečníku.

Péče o dítě s horečkou

Dítě s horečkou musí mít klid na lůžku. Důležitý je zvýšený příjem vlažných nebo studených tekutin (čaj, ovocné šťávy, v předškolním a školním věku minerálky). Denní potřeba tekutin – viz kapitola o průjmech u dětí. Při teplotě nad 38°C se potřeba tekutin zvyšuje o cca 10-15% na každý stupeň Celsia nad tuto teplotu. Pokud dítě zvrací, podáváme studený slazený čaj nebo rehydratační roztok po lžičkách. Do jídla děti nenutíme, volíme lehce stravitelná jídla. Dítě s horečkou vyžaduje trvalý dohled dospělé osoby.

Léčba horečky

Ke snížení horečky využíváme fyzikálních principů nebo podáváme léky.

Fyzikální principy

Zábaly se používají jen při dobré snášenlivosti. Voda k zábalům by měla být vlažná (ne studená!!!), zhruba okolo 25°C. Namočený ručník nebo prostěradlo je třeba vyždímat a přiložit na hrudník a bříško nebo dítě zabalit, ale končetiny nechat volné, dítě již dále nepřikrývat. Zábal ponecháme na 10 – 15 minut, pak zábal odstraníme. Pokud horečka trvá, můžeme zábal opakovat, a to přibližně 3x za 2 hodiny. Někdy tradovaný zábal jen rukou a nohou při horečce není efektivní na snížení teploty.

Omývání houbou je další postup doporučovaný nejčastěji u malých kojenců. Vaničku napustíme vlažnou vodu o teplotě asi 29 – 32°C, dítě do ní posadíme a za pomocí houby omýváme trup a končetiny po dobu 10 – 30 minut, délka závisí především na komfortu dítěte (důvodem ukončení je vyvolání svalového třesu či velkého stresu dítěte). Odpařováním vody z kožního povrchu dojde k ochlazování a poklesu teploty.

Sprchování – dítě sprchujeme vlažnou vodou kolem 30 °C po dobu asi 2 minut.

Přikládání ledových kostek/gelu na třísla – přikládáme 2-3 kostky ledu v igelitovém sáčku (lépe gelové obklady) zabalené do tenké látky na třísla (+ event. oblast klíčku). Ponecháme cca 10 minut a postup event. opakujeme.
Zábaly, omývání/sprchování neprovádíme či neopakujeme, pokud má dítě mramorovanou kůži nebo studené končetiny.

Farmakoterapie

Léky na snížení horečky patří mezi základní vybavení lékárničky každé domácnosti s dítětem, abychom v případě horečky lék bez prodlení podali. Pro kojence, batolata a předškoláky užíváme sirup. K aplikaci sirupu je nejvýhodnější natahovací odměrka (součástí většiny léků) nebo stříkačka umožňující podat přesnou dávku léku. U kojenců a batolat používáme často čípky. Čípkovou formu léku volíme především u dětí se zvracením. Po zavedení čípku do konečníku přidržíme půlky zadečku u sebe po dobu 1-2 minut. U starších dětí vystačíme s tabletami.

Paracetamol (firemní názvy – PARALEN, PANADOL BABY)
Paracetamol podáváme v dávce 10 – 15 mg/kg maximálně 4x denně, čili každých 6 hodin. Maximální celková denní dávka se pohybuje v rozmezí 40 – 60 mg/kg/den. Paracetamol je možné aplikovat v jakémkoli věku.
5 ml sirupu obsahuje obvykle 120 mg paracetamolu. Čípky pro malé děti obsahují 100 mg nebo 125 mg paracetamolu, pro větší děti 250 mg, pro děti od 35 kg 500 mg.

Ibuprofen (firemní názvy – IBUPROFEN, BRUFEN, IBALGIN, NUROFEN)
Dalším lékem je ibuprofen. Dávka ibuprofenu je 5 – 10 mg/kg.Tuto dávku aplikujeme 3 – 4x denně. Ibuprofen podáváme tedy po 6 – 8 hodinách. Maximální denní dávka nepřesahuje 40 mg/kg/den. Ibuprofen můžeme podat dětem od 2 měsíců věku nebo od hmotnosti 7 kg.
5 ml sirupu obsahuje obvykle 100mg ibuprofenu, některé sirupy 200mg. Čípky  60 mg nebo 125 mg ibuprofenu. Dražé 200 mg (pro děti od cca 25 kg) nebo 400 mg (pro děti s hmotností nad 40 kg).

Praktický postup

Při dobré hydrataci dítěte aplikujeme optimální dávku léku (paracetamol nebo ibuprofen). Pokud teplota přetrvává, je možné po 1-2 hodinách  podat jiný druh léku. Při návratu horečky dříve než za 6 hodin je možné střídat oba léky. Maximální léčba  horečky pomocí léků je tedy podávání paracetamolu a ibuprofenu v dávce při horní hranici v 6 hodinových intervalech – střídáme oba léky po 3 hodinách. Při dobré snášenlivosti a spolupráci dítěte kombinujeme se zábaly, omýváním houbou či se sprchováním. Pokud nejsou přítomny známky závažného onemocnění (viz níže), teplota do 2-3 dnů většinou odezní. Při nejistotě o stavu dítěte doporučujeme vždy lékařské vyšetření.

Při návštěvě ordinace je výhodné přinést vzorek moče (ve zkumavce nebo ve skleničce vymyté horkou vodu). Toto vyšetření je důležité zejména u dětí s potížemi při močení a u dětí, u kterých není zvýšená teplota provázena zjevným respiračním infektem (rýma, kašel).

V žádném případě dětem nikdy nepodáváme kyselinu acetylsalicylovou (ACYLPYRIN, ASPIRIN, ANOPYRIN) !

Kdy je horečka závažným příznakem?

  • u kojenců v prvním půlroce života
  • při tělesné teplotě 40°C v konečníku
  • při změně chování dítěte (dítě je zmatené, nereaguje na oslovení, je špatně probuditelné)
  • při změně prokrvení končetin (promodrání a chlad končetin)
  • při výskytu vyrážky a krvácení na kůži
  • při dušnosti, poruše polykání a zvýšeném slinění
  • při silných bolestech hlavy
  • při výrazných bolestech břicha, opakovaném zvracení a průjmu
  • při častém a bolestivém močení