Zdroj nákazy a inkubační doba

Spalničky jsou virové onemocnění, jediným zdrojem infekce je nemocný člověk.
K přenosu dochází kapénkovou infekcí, vstupní branou viru jsou spojivky a sliznice dýchacího traktu. V průběhu infekce dochází k přechodnému oslabení imunity, které se může projevit rozvojem sekundárních bakteriálních infekcí (tzn. že k původně virovému onemocnění se přidá ještě komplikace způsobená bakteriemi).

Inkubační doba je průměrně 10 dní (7 až 21 dní). Nemocný je infekční již 2 až 4 dny před propuknutím nemoci. Nakažlivost končí zhruba 4 dny po propuknutí vyrážky.

Příznaky

V průběhu onemocnění se rozeznávají dvě stádia:

Katarální stádium (katar = zánět sliznic) trvá asi 4 dny, je charakterizována výrazným vzestupem teploty, rýmou, kašlem a většinou silným zánětem spojivek (obraz „uplakaného dítěte“) s velkou světloplachostí.

Exantémové stádium (exantem = vyrážka) – asi po 4 dnech se objevuje živě červená vyrážka, jejíž ložiska (zpravidla o průměru 3-5mm) mohou splývat ve větší plochy. Většinou se objevuje nejdříve na hlavě, v obličeji a šíří se směrem na trup a končetiny. Stejným směrem pak také mizí. V ústech bývají tzv. Koplikovovy skvrny – šedobělavé skvrnky na červeném pozadí. V tomto období se objevuje druhá vlna horeček. Horečky mizí většinou s vymizením vyrážky – zhruba po 5 dnech od začátku vyrážky. Po vymizení vyrážky může být přechodně více pigmentovaná kůže.

Komplikace

Nejčastějšími komplikacemi spalniček jsou nasedající bakteriální infekce (tzv. sekundární bakteriální infekce) vznikající v důsledku přechodně snížené imunity způsobené spalničkovým virem. Bývají to záněty středního ucha, vedlejších dutin nosních nebo zápaly plic.
Primární komplikace jsou způsobeny samotným spalničkovým virem. Z nich nejzávažnější jsou zánět plic a encefalitida (zánět mozku). Až 1/3 dětí se spalničkovou encefalitidou onemocnění nepřežije, u další 1/3 zůstávají trvalé následky v podobě obrny, poruchy smyslů a intelektu. Komplikací může být i zánět slepého střeva s rychlým průběhem, s protržením střeva a zánětem pobřišnice.

Léčba

je symptomatická (tzn. podávají se léky zmírňující příznaky onemocnění – léky na teplotu atd.)
U bakteriálních komplikací se podávají antibiotika.
Nemoc je vysoce nakažlivá, proto je nutné nemocné izolovat od vnímavých osob (osob, které onemocnění neprodělaly a nebyly očkovány).

Prevence

Jedinou prevencí spaniček je očkování. Lidé narození v roce 1968 a mladší byli v minulosti očkování minimálně jednou dávkou očkovací látky proti spalničkám.

V současné době se očkuje očkovací látkou Priorix. První dávka se podává mezi 13. a 18. měsícem věku, přeočkování pak v 5 letech věku dítěte.

Historie očkování proti spalničkám

V září 1969 bylo v ČR zahájeno očkování jednosložkovou vakcínou Movivac – jen proti spalničkám. Očkovány byly děti narozené v roce 1968 starší 10 měsíců.
V roce 1982 se posunula věková hranice očkování na 15 měsíců a začalo se přeočkovávat další dávkou za 6 – 10 měsíců po první dávce, protože očkování jednou dávkou se ukázalo jako ne zcela účinné.
V roce 1987 se začala používat dvousložková vakcína Mopavac – spalničky a příušnice. Očkovací schéma zůstalo stejné.
V roce 1995 se začala používat třísložková vakcína Trivivac – spalničky, příušnice, zarděnky. Očkovací schéma zůstalo stejné.
V roce 2009 se začalo paušálně očkovat třísložkovou vakcínou Priorix (od roku 2003 bylo možné touto očkovací látkou očkovat, ale nehradila ji pojišťovna). Schéma zůstalo stejné.
Od roku 2007 je možné použít i čtyřsložkovou vakcínu Priorix-Tetra (spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice) – pojišťovna ji nehradí, rodiče musí hradit plnou cenu.
Od ledna 2018 se změnilo očkovací schéma, očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (Priorix) se provádí v době mezi 13. a 18. měsícem věku dítěte a přeočkovává se v 5 letech

Opatření při kontaktu se spalničkami

Osoby, které onemocnění neprodělaly a nebyly očkovány, mají možnost tzv. postexpoziční vakcinace – tzn. nechat se naočkovat po kontaktu se spalničkami – a to do 72 hod. Pravděpodobnost, že spalničkami onemocní se tím podstatně sníží, avšak plně nevyloučí.
Ti, kteří se nebudou chtít očkování podrobit, musí být 21 dní v karanténě – tzn. budou muset být doma mimo kolektiv. Děti nemohou do školy ani do mateřské školy, dospělí do zaměstnání.

Při onemocnění spalničkami je t.č. dle příl. č. 2 vyhl. 306/2012 Sb. povinná hospitalizace na infekčním oddělení (v našem regionu jediné infekční oddělení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde je velmi omezený počet lůžek pro hospitalizaci doprovodu dítěte).